Företagets Samhällsansvar - VALE Designs
Fri frakt i Danmark och Europa
Fri retur upp till 30 dagar
Få bidrag - vi ansöker kostnadsfritt
Hjälp och FAQ

Företagets Samhällsansvar

Vi på VALE gör allt vi kan för att agera på ett socialt ansvarsfullt sätt, både när det gäller miljön, produktionsförhållandena hos våra samarbetspartners och de arbetsförhållanden som vi har skapat på vårt kontor och lager i Danmark.

Med det främsta målet att ha nöjda kunder och kunna erbjuda bästa möjliga service strävar vi efter en sund arbetsmiljö med glada medarbetare och pålitliga partners, samtidigt som vi ständigt försöker förbättra oss när det gäller vårt företags samhällsansvar.

Faktum är att VALE:s produktionsprocess drivs enligt den etiska standarden AMFORI Business Social Compliance Initiative, mest känd som BSCI®, som är ett program som hjälper företag att gradvis förbättra arbetsförhållanden och samhällsinsatser i sin distributionskedja genom en gemensam uppförandekod.

VALE förespråkar öppenhet och transparens

I alla våra relationer håller vi en vänlig och välkomnande ton, eftersom vi är övertygade om att detta stärker samarbetet mellan de enskilda och i hög grad förbättrar vår service till kunderna och skapar glädje för människor som ofta lever i en bister värld.

Mål för hållbar utveckling (SDG)

VALE drivs av starka interna värderingar och långsiktiga mål.
Vår framgång måste även gynna funktionshindrade och påverka dem som gör en extra ansträngning för att skapa livskvalitet för andra i en ofta turbulent och tuff värld. Så snart det är ekonomiskt möjligt kommer vi att uppnå detta genom att inrätta en särskild fond som kommer att ha följande mål:

- att ge tillfälligt ekonomiskt stöd till nya entreprenörer som startar eget - särskilt föräldrar till funktionshindrade barn som vill arbeta som egenföretagare men som därför förlorar sin rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst under etableringsfasen
- att bygga en handikappvänlig hyrstuga med alla hjälpmedel inklusive hissystem

Medmänsklighet och hållbarhet är båda en del av VALE:s DNA, och vi arbetar aktivt med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling - nr 8, 9 och 12.

Varje år produceras 62 miljoner ton kläder i världen. Klädindustrin anses vara en av de mest förorenande i världen, och produktionen av kläder står för över 10 procent av världens totala utsläpp av CO2. Det är till och med mer CO2 än flyg och sjöfart tillsammans. VALE agerar ansvarsfullt och tar hänsyn till alla aspekter i produktionskedjan för att minimera vår CO2-påverkan.
Vi arbetar enligt principerna för "Slow Fashion", vilket innebär att vi producerar begränsade kvantiteter för att undvika överproduktion och kläder av högre kvalitet i ekologiska tyger som håller längre, samt att vi arbetar fokuserat för att undvika avfall. Detta kommer vi att göra under de kommande åren genom initiativ som "Upcycling", "Zero-waste", "Take-back system" och "Designers remix".

- vara ett oberoende varumärke
- ha en hållbar utveckling som styrs av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling genom att erbjuda produkter av bästa möjliga kvalitet som tillverkas i länder som respekterar FN:s mänskliga rättigheter ((made in Europe), och framför allt inte göra kompromisser när det gäller arbetsvillkor, löner eller produktkvalitet
- överväga möjligheten att hitta sysselsättning för utsatta personer på arbetsmarknaden när vi i framtiden måste fatta strategiska beslut om anställda
- återinvestera vinster i att utveckla nya idéer och nya handikappvänliga lösningar

Du kan läsa mer om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling här:
17 globala mål

Miljöpolicy

På VALE är vi medvetna om att vår företagsverksamhet påverkar miljön på ett antal olika sätt.

Genom ständiga förbättringar strävar vi efter att minimera de skadliga effekterna på miljön och jordens naturresurser, samtidigt som vi värnar om våra medarbetares hälsa och säkerhet.

Alla våra samarbetspartners är certifierade enligt de bästa internationella standarderna i branschen, vilket säkerställer att de vidtar aktiva åtgärder för att minimera både avfall och den påverkan som deras produktionsprocesser har på den kringliggande miljön genom hela produktionskedjan.

Zero-Waste policy

På VALE tar vi klimatfrågan på största allvar och strävar efter att alla våra kollektioner ska produceras med noll avfall. Zero-Waste-mode avser klädesplagg som genererar lite eller inget textilavfall i sin produktion. Vår strategi för detta syftar till att utbilda och uppmuntra beteendeförändringar hos individer och företag, främst genom att justera konsumtionsmönster i hela vår produktionskedja.

Avfallshierarkin består av de tre "R:en": REDUCE, REUSE, RECYCLE (i storleksordning efter påverkan)

Det betyder att allt handlar om att minska och återanvända nya resurser, skapa ett kretsloppssystem och inte producera något skräp eller rester under produktionen. Med andra ord är återanvändning av befintliga produkter betydligt bättre för vår miljö än att producera helt nya produkter från återvunna eller förnybara resurser.

Utifrån detta har VALE genomfört flera så kallade Pre-Consumer Zero-Waste-åtgärder för att minimera avfallet under tillverkningen:

Optimering av mönsterskärning: vi optimerar alltid våra mönsterskärningsprocesser digitalt på ett sätt som resulterar i minimalt textilavfall
Små accessoarer: vi använder vanligtvis de återstående tygresterna från klädproduktionen (så kallade off-cuts) för att tillverka andra små accessoarer
• Emballage: alla våra emballage är miljövänliga, och våra kunder kan välja hur deras varor ska skickas mellan standardlådor av återvunnet papp eller vår återanvändbara emballagelösning (RE-ZIP®), som minskar CO2-utsläppen med 80 %, vattenförbrukningen med 89 % och träförbrukningen med 93 %.När det gäller att uppnå nollavfall försöker VALE eliminera det eventuella avfall som normalt skulle vara slutet på ett plaggs livslängd genom följande åtgärder:

När det gäller att uppnå nollavfall försöker VALE eliminera det eventuella avfall som normalt skulle vara slutet på ett plaggs livslängd genom följande åtgärder:

Second-Hand onlinemarknad: alla våra kunder kommer att kunna sälja sina begagnade plagg på vår Second-Hand-marknad i vår webbshop (fortfarande under utveckling...)