Textilcertifieringar hos VALE Designs - VALE Designs
Fri frakt i Danmark och Europa
Fri retur upp till 30 dagar
Få bidrag - vi ansöker kostnadsfritt
Hjälp och FAQ

Textilcertifikat

Från skörden av råvarorna till hela produktionsprocessen hemma i Portugal ser vi till att våra kläder inte innehåller skadliga ämnen eller kemikalier och att de produceras på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Enligt dessa interna principer är hela vår produktionsprocess certifierad av oberoende tredjepartsorganisationer från de mest kända internationella standarderna inom kläd- och textilindustrin.

Nedan kan du läsa mer om de olika certifikaten och deras innebörd.

GOTS

Hela vår produktionsprocess är certifierad enligt Global Organic Textile Standard (GOTS), den världsledande textilhanteringsstandarden för ekologiska fibrer, inklusive ekologiska och sociala kriterier, som stöds av oberoende certifiering av hela den textila leveranskedjan.

Syftet med standarden är att definiera globalt erkända krav som säkerställer den certifierade "ekologiska" statusen för textilier, från skörd av råfibrer, genom miljömässigt och socialt ansvarsfull tillverkning till färgning och märkning, för att ge slutkonsumenten en trovärdig garanti.

Denna standard fastställer krav genom hela leveranskedjan för både ekologiska förhållanden och arbetsförhållanden vid textiltillverkning med ekologiskt producerade råvaror.
Ekologisk produktion baseras på ett jordbrukssystem som bibehåller och återställer jordens bördighet utan användning av giftiga, svårnedbrytbara bekämpningsmedel eller syntetiska gödningsmedel.
Dessutom omfattar den välfärdsstandarder för djurhållning och förbjuder genetiskt modifierade organismer.

GOTS garanterar: textilprodukter som innehåller minst 70-100 % certifierade organiska naturfibrer.

Du kan läsa mer om denna standard här:
GOTS

OEKO-TEX Standard 100

Dessutom är hela vår produktionsprocess certifierad enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®, en av världens mest kända märkningar för textilier som testats för skadliga ämnen. Den står för kundförtroende och hög produktsäkerhet.

Om en textilprodukt är märkt med STANDARD 100 kan konsumenten vara säker på att varje komponent i produkten, dvs. varje tråd, knapp eller annat tillbehör, har testats för skadliga ämnen eller kemikalier och därför är en trovärdig försäkran om att produkten är ofarlig för människans hälsa.

Inom OEKO-TEX Standard 100-certifieringen finns det 4 olika produktklasser, varav VALE endast använder den bästa klassificeringen i sina produkter - Produktklass 1.
Detta är den produktklass som ställer de strängaste krav och begränsningar för produkter och som är godkänd för baby- och barnkläder.

OEKO-TEX Standard 100-certifiering säkerställer att produktionen är fri från 100 olika skadliga ämnen från en intern kriteriekatalog, som uppdateras minst en gång per år.

OEKO-TEX Standard 100-certifiering ställer vanligtvis strängare krav än vad EU-lagstiftningen kräver.

Du kan läsa mer om denna standard här:
OEKO-TEX Standard 100