Merkostnadsersättning

Läs mer nedan

Hur får du ersättning?

Ersättningar från kommuner i Danmark

I Danmark kan rullstolspåsar, haklappar, foderautomater och andra artiklar för personer med särskilda behov numera beviljas via kommunen (kommune).

Regeln är att dessa produkter beviljas om de utgör en kostnad i samband med personens funktionsnedsättning. De kan antingen beviljas till 100 % (t.ex. haklappar) eller med skillnaden att produkten kostar mer jämfört med en liknande vanlig produkt, eftersom användaren skulle behöva betala extra för att ha samma förutsättningar.

Ju äldre barnet blir, desto fler produkter kommer att kunna beviljas eftersom behovet inte förändras med åldern.

Hur ansöker man?

För att ansöka måste du gå in på webbplatsen nedan, logga in med ditt NEM-ID och välja din Kommune. Formuläret måste fyllas i och sedan får du ett svar i E-boks.

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Udsatte-boern-og-unge/boern-med-handicap

Om din Kommune har ytterligare frågor kommer de att kontakta dig direkt innan de besvarar din ansökan.

Kommunerna kan ha upp till 12 veckors svarstid.

Danska tjänstgöringslagen - avsnitt 41

Kommunstyrelsen ska tillhandahålla täckning av nödvändiga merkostnader för att i hemmet ta hand om ett barn under 18 år med en betydande och permanent nedsatt fysisk eller psykisk funktionsförmåga eller en kronisk eller långvarig sjukdom.

För att vara berättigad till ersättning, måste konsumenterna ansöka hos kommunen innan de köper produkterna för att ha deras tidigare godkännande efter en konkret och individuell bedömning. Om kommunen bedömer att villkoren är uppfyllda kommer detta att betraktas som en nödvändig extra kostnad och konsumenterna kommer att kunna täcka merpriset för en anpassad produkt.

Exempel
En vanlig bodystocking kostar 200 DKK.
Barnet behöver dock en speciell bodystocking med sondhål som kostar 700 DKK.
Om ansökan godkänns kommer kommunen att återbetala 500 DKK.

Den danska tjänstelagen - paragraf 112

Kommunstyrelsen ska ge stöd till hjälpmedel för personer med varaktigt nedsatt fysisk eller psykisk funktionsförmåga, när hjälpmedlet:

- i betydande utsträckning kan avhjälpa de bestående konsekvenserna av den nedsatta funktionsförmågan
- väsentligt kan underlätta deras dagliga liv i hemmet
- är nödvändig för att den berörda personen ska kunna utöva ett yrke

För att vara berättigad till ersättning, måste konsumenten ansöka hos kommunen innan de köper produkterna för att ha deras tidigare godkännande efter en konkret och individuell bedömning. Denna regel handlar om produkter som barnet inte skulle behöva under hälsosamma förhållanden.

Exempel
Ett barn är över 3 år och behöver fortfarande ha haklapp - vilket inte är normalt i den åldern.
Kommunen betalar då hela beloppet för utgiften.

Andra europeiska länder

Andra europeiska länder har också socialpolitik för att hjälpa funktionshindrade att köpa specialanpassade kläder eller utrustning.

Till exempel: Storbritanniens regering tillåter att anpassade kläder är berättigade till momsavdrag för invånare i Storbritannien som anses vara kroniskt sjuka eller funktionshindrade i Storbritannien, vilket innebär att de skulle kunna dra av momsen från våra produkter varje gång de köper något.

Vem är berättigad?
För fullständig information om momsbefrielse i Storbritannien och för att se om du som är bosatt i Storbritannien är berättigad till det, besök HMRC:s webbplats - Meddelande 701-7 Momsbefrielse för funktionshindrade - eller ring HMRC:s rådgivningslinje på +44 0300 200 3700.

Kontrollera med dina lokala myndigheter om du är berättigad till ytterligare återbetalningar eller ersättningar.

Låt oss höra från dig

Behöver du ytterligare vägledning om hur du ansöker om återbetalning hos din Kommune? Kontakta oss så att vi kan göra en kostnadsfri ansökan åt dig.