Denna sida beskriver villkoren för när du köper ett Presentkort från www.vale-designs.se ("Webbplatsen" eller "VALE").

1. Inledning

Dessa villkor gäller för alla VALEs digitala presentkort. Genom att köpa, lösa in eller försöka lösa in ett presentkort accepterar du  dessa villkor och godkänner vår Integritetspolicy.

2. Inlösning av presentkort och begränsningar

Med undantag för de begränsningar som anges nedan kan ditt presentkort, efter att det har laddats med ett värde, endast lösas in för att handla på webbplatsen. Följande är de undantag som gäller för inlösen av presentkort:

  • Presentkortet kan inte användas för att köpa andra presentkort

3. Köp av digitalt presentkort

VALEs presentkort kan endast köpas på webbplatsen. Betalning med ett annat presentkort accepteras inte. Transaktionen slutförs när presentkortet är aktiverat och laddat med ett värde.
Det kan förekomma en tidsfördröjning när presentkortet aktiveras i systemet efter att det laddats. Under denna fördröjning kan presentkortet inte användas för köp.

4. Användning av presentkort

Ditt presentkort får endast användas för att göra inköp från webbplatsen och högst det belopp som finns på presentkortet eller det återstående presentkortsvärdet.
Om du vill göra ett köp för ett belopp som överstiger presentkortets värde eller det återstående presentkortsvärdet, ska det resterande beloppet betalas med en annan betalningsmetod. Inget byte kommer att ges för eventuellt återstående presentkortvärde. Det återstående presentkortsvärdet kan användas helt eller delvis för framtida köp. Varor som köpts enbart eller delvis med ett presentkort kan bytas eller returneras i enlighet vår Återbetalningspolicy.
VALEs presentkort är inga betalkort, kontokort, eller kreditkort. Du kan inte få något kontant förskottsbetalning, lösa in ditt presentkort mot kontanter eller erhålla någon del av det återstående presentkortsvärdet i kontanter.
Du kan när som helst kontrollera ditt presentkorts saldo genom att besöka webbplatsen. Du behöver logga in på ditt användarkonto för att kunna se ditt presentkorts saldo.

5. E-presentkort: Internationella valutor

En valutakonvertering sker om ett presentkort löses in i en annan valuta än den som det ursprungligen utfärdades i, och ingen konvertering sker om presentkortet löses in i samma valuta som det ursprungligen utfärdades i.

Detta innebär att om du försöker lösa in ett presentkort i en annan valuta än den som presentkortet utfärdades i, kommer en valutakonvertering att ske - presentkortets värde konverteras från den valuta det utfärdades i till valutan i den kassa du för närvarande befinner dig i, med hjälp av den aktuella växelkursen vid tidpunkten för inlösen.

Om du löser in presentkortet i samma valuta som det ursprungligen utfärdades i behöver du dock inte göra någon valutakonvertering. Presentkortets värde kommer att tillämpas direkt på köpet.

6. Giltighetstid, annullering och förnyelse av presentkort

Det finns inget utgångsdatum på VALEs presentkort.
Presentkortet kan inte annulleras när det har utfärdats, med undantag för om dess värde har förbrukats.
Vi förbehåller oss rätten att justera saldot på ditt presentkort om vi misstänker att ett skriv- eller annat fel har inträffat.

7. Förlorade eller stulna presentkort och ditt egna ansvar

Vi tar inget ansvar för fel i den e-postadress som anges till oss vid köp av ett presentkort.
Vi tar inget ansvar för förlust, stöld eller oläslighet av presentkort. Vid bedrägerier, försök till bedrägerier eller vid misstanke om andra olagliga aktiviteter i samband med inlösen av presentkort på webbplatsen, reserverar vi oss rätten att stänga ditt konto och/eller kräva ett annat betalningsmedel.

8. Återbetalning av presentkort

För mer information om  retur och återbetalning av presentkort, vänligen besök vår särskilda sida för Återbetalningspolicy.
För varor som betalats delvis med presentkort och kreditkort, återbetalas det mostvarabde belopp du betalat med kreditkort till ditt kreditkort och det resterande beloppet återbetalas till ditt presentkort som tillgodohavande.

Senast uppdaterad: 9 november 2023

Låt oss höra från dig

Har du fortfarande frågor om VALE:s Presentkort?