VALE Designs vann Handikapppris 2022!

Omedelbart efter lanseringen av sin första kollektion fick VALE utmärkelsen Handikappriset 2022 av Handikapprådet i Sorø kommun.
Ceremonin firades vid en särskild mottagning i Sorø stadshus den 3 december 2022.

VALEs fokus på att "göra det möjligt för barn med funktionsnedsättning att bära värdiga och funktionella kläder och underlätta de dagliga utmaningar som uppstår när man har ett barn med funktionsnedsättning" uppmärksammades därför med detta fantastiska pris.

Handikapprådet har också erkänt VALE:s insatser för att "förbättra livskvaliteten för andra familjer och barn med liknande utmaningar som ni, samtidigt som de underlättar de dagliga omsorgsuppgifter som ni och andra ställs inför i vardagen".

VALE Designs är mycket glada över detta pris, som för oss utgör den första bekräftelsen på det arbete vi har utvecklat under de senaste åren, vilket kulminerar i lanseringen av vårt varumärke i december 2022.

Vi vill tacka Johnna Toft Kristensen och Linda Nielsen, ordförande och vice ordförande i Handikapprådet från Sorø kommun.

→ Handikappriset 2022

Hugo Perdigao
Taggad: Awards