Funktionshinder får aldrig vara ett hinder för att åtnjuta samma livskvalitet som alla andra. Därför är det viktigt att känna till och förstå dina alternativ när det gäller att få offentlig ersättning.

Den offentliga subventionen för inköp av anpassade kläder är ett viktigt sätt att se till att alla har lika tillgång till kvalitetsprodukter och hjälpmedel, oavsett förmåga. Själva ansökningsprocessen är inte särskilt komplicerad. Naturligtvis måste du tillhandahålla bevis för det begärda hjälpmedlet och behovet av det, men i övrigt är det en relativt enkel process.

Vem kan ansöka?

Du kan kontakta kommunen via telefon eller email. Detta är lika giltigt som att gå via borger.dk:
https://www.borger.dk/familie-og-boern/Udsatte-boern-og-unge/boern-med-handicap

Socialtjänstlagen - Offentligt Stöd

I Danmark beskriver den danska lagen om sociala tjänster två möjliga bidrag:

  • Sektion §41kommunen ska täcka nödvändiga merkostnader för hemvård för ett barn under 18 år med en betydande och permanent fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller en påträngande kronisk eller långvarig störning.
  • Sektion §112: kommunen ska subventionera hjälpmedel för personer med permanent nedsatt fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Andra europeiska länder

Andra europeiska länder har också en socialpolitik som hjälper funktionshindrade personer att köpa specialanpassade kläder eller utrustning.

Du kan läsa mer om hur du ansöker om ett offentligt bidrag på vår särskilda sida nedan:
→ Merkostnadsersättning

Hugo Perdigao
Taggad: Services