Epilepsi är en neurologisk sjukdom som drabbar miljontals människor världen över.
Den kännetecknas av återkommande anfall, som är plötsliga och okontrollerade utbrott av elektrisk aktivitet i hjärnan.

Epilepsi kan vara en svår sjukdom att leva med, men det kan göra stor skillnad i de drabbades liv när andra förstår fakta om sjukdomen så att de vet hur de bäst kan hjälpa till under anfallen.

I det här blogginlägget går vi igenom viktiga fakta om epilepsi och dess inverkan på enskilda personer och deras anhöriga, och ger praktisk vägledning om hur man kan hjälpa till när anfall inträffar.
Guiden är endast avsedd för personer med epilepsi som kan leva ett relativt normalt vardagsliv trots sitt tillstånd, och som kan möta oss andra i vardagliga aktiviteter som att arbeta, resa eller handla.

Förstå epilepsi: Viktiga fakta
  • Prevalens och mångfald: Epilepsi är vanligare än du kanske tror. Den drabbar människor i alla åldrar och av alla kön. I hela världen har ungefär 50 miljoner människor epilepsi.
  • Typer av anfall: Epileptiska anfall kan se mycket olika ut. Det finns flera typer, bland annat fokala (partiella) anfall, generaliserade anfall och frånvaroanfall. Varje typ har olika kännetecken och kan kräva olika metoder för att hjälpa.
  • Utlösande faktorer och orsaker: Epilepsi kan orsakas av olika faktorer, t.ex. genetiska anlag, hjärnskador, infektioner eller utvecklingsstörningar. Det är viktigt att notera att inte alla anfall är relaterade till epilepsi; vissa kan utlösas av yttre faktorer som stress, sömnbrist eller blinkande ljus.
  • Påverkan på det dagliga livet: Att leva med epilepsi kan vara en utmaning. Personer med epilepsi upplever ofta begränsningar i aktiviteter, sysselsättning och sociala interaktioner. Förståelse och empati från vänner, familj och samhälle är avgörande för deras välbefinnande.

Så här hjälper du till när du får ett anfall
  • Behåll lugnet: Under ett anfall är det viktigt att behålla lugnet och lugna andra närvarande. Panik kan förvärra situationen. Håll ett öga på hur länge anfallet varar, eftersom de flesta anfall går över av sig själva inom några minuter.
  • Garantera säkerheten: Försiktigt bort personen som får anfallet från faror som vassa föremål eller fordon på vägen. Lägg personen på sidan för att förhindra kvävning. Försök inte hålla fast personen eller stoppa något i munnen, eftersom det kan orsaka skador.
  • Ta tid på anfallet: Om möjligt, notera när anfallet började. Anfall som varar längre än fem minuter eller förekommer i kluster kan kräva akut läkarvård.
  • Ge komfort efteråt: När anfallet är över kan personen vara förvirrad, desorienterad eller trött. Ge lugnande besked och hjälp personen att orientera sig. Om det är deras första anfall eller om de har skadats under anfallet bör de söka läkarvård.
  • Håll dig informerad: Uppmuntra personen med epilepsi att dela med sig av sin handlingsplan, inklusive eventuella mediciner eller medicintekniska produkter som kan behövas vid långvariga anfall.
  • Sök professionell rådgivning: Det är viktigt för alla som diagnostiserats med epilepsi att få rätt medicinsk vård och behandling. Läkemedel, livsstilsförändringar och ibland kirurgi kan rekommenderas för att effektivt hantera anfall.

Visste du att VALE:s inspirationskälla är en pojke vid namn Valter, med smeknamnet "VALE", som lider av aggressiva epileptiska anfall?

Läs mer om vår historia här:
 Vår berättelse

Hugo Perdigao